Ćwiczenia i szkolenia z zakresu zarządzania czasem

Na wszelkiego rodzaju szkolenia związane z zarządzaniem czasem decydują się zwykle managerowie oraz pracownicy  różnych firm. Chociaż jeśli chodzi o pracowników są oni często wysyłani tam przez szefostwo. Natomiast można też znaleźć zajęcia dotyczące planowania czasu prywatnego.

Podczas szkoleń z zakresu zarządzania czasem bierze się udział w zajęciach teoretycznych i ćwiczeniach. Część praktyczna jest bardzo istotna, bo można wtedy zobaczyć jak stosować na co dzień różne metody, reguły i prawa.  Natomiast w ogóle po zakończeniu szkolenia powinno się zdobyć takie umiejętności jak skuteczne planowanie dnia, trafne określanie priorytetów i wyznaczanie celów, delegowanie zadań, unikanie rzeczy niepotrzebnie zabierających czas, zgodne lecz asertywne współdziałanie z innymi. Zazwyczaj szkolenie podzielone jest na kilka części. Powinny one dotyczyć ogólnych zagadnień związanych z zarządzaniem czasem, metod wyznaczania priorytetów, metod planowania czasu, a także narzędzi ułatwiających organizowanie czasu. Może być również tak, że poświęca się osobne wykłady i ćwiczenia na zagadnienia dotyczące planowania dnia w pracy oraz w domu.

Główne metody planowania czasu to Alpen oraz SMART. Zazwyczaj na szkoleniach z zakresu zarządzania czasem jest mowa o nich obu. Przedstawia się też jak stosować je w praktyce i jakie są tego korzyści. Natomiast rzeczywiście skuteczny plan to podstawa, aby uporządkować każdy dzień. Poza tym niezwykle ważne jest wyznaczenie priorytetów. Uczestnicy zajęć i ćwiczeń uczą się jak to robić posiłkując się zasadą Pareto, metodą ABC czy matrycą Eisenhowera. Jednak to jeszcze nie wszystko, aby nasz dzień mógł być w pełni satysfakcjonujący. Trzeba nauczyć się jak zidentyfikować i wyeliminować „złodziei czasu” oraz jak sprawić, żeby mieć więcej czasu. Okazuje się, że wszystkie te informacje można zdobyć w ciągu zaledwie 2 dni. Szkolenia z zakresu zarządzania czasem trwają zazwyczaj około 16 godzin, podzielonych właśnie na 2 kolejne dni. Prowadzą je wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy. Grupy uczestników nie powinny być zbyt duże, najlepiej aby  liczyły 10-12 osób. Wówczas łatwiej jest prowadzić ćwiczenia i wszyscy mogą brać w nich aktywny udział. Cena takiego szkolenia to około 1000 zł od osoby.